Mayın Temizleme ve Patlayıcı Mühimmat İmhası

 

 

 

Mayın Temizleme

 

Armada Ltd. ülkemizde mayın temizleme konusunda en iddialı şirkettir.

Bunun nedeni işibrliği yaptığımız partnerlerimizle birlikte dünya çapında yaptığımız mayın temizleme çalışmalarıdır (Bosna-Hersek, Hırvatistan, İsrail, Angola).

 

Armada her türlü topoğrafyada mayin haritalarına bağımlı kalmaksızın dünyanın en gelişmiş sistemleriyle maın temizleme operasyonları düzenlemektedir.


Patlayıcı Mühimmat İmhası (EOD):

 

 

Armada kullanılmaz durumdaki ve sahada patlamadan kalmış mühimmatın imhası konusunda da faaliyet göstermektedir.

Patlamadan kalmış mühimmatlar şüphesiz, en az kara mayınları kadar tehlikelidir.

Armada tarafından temizlenmiş alanlar ileride olabilecek patlamalara karşı sigortalıdır.

Armada bu konularda ISO 9002 ve Avrupa Birliği Çevre standartlarını karşılamaktadır.

Ottawa Anlaşması'nın tam metni...